Letöltések Transvanilla Transznemű Egyesület. Magyarország egyetlen működő transz szervezetének információs weboldala transz embereknek és azoknak akiket érdekel a téma. https://transvanilla.hu Wed, 13 Dec 2017 12:32:33 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hu-hu Transparenting – Documentation of the parenting situation of trans persons in Hungary https://transvanilla.hu/letoltesek/transparenting-research-report https://transvanilla.hu/letoltesek/transparenting-research-report

Data collection was implemented through a questionnaire and personal interviews in the first phase of the project. The findings we have published in this report.

transparenting cover

About the research (in Hungarian): TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon 

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Mon, 15 May 2017 08:53:01 +0000
TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon https://transvanilla.hu/letoltesek/transparenting-kutatasi-jelentes https://transvanilla.hu/letoltesek/transparenting-kutatasi-jelentes

TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon

2016 márciusától 2017 áprilisáig tartó projektünk célja a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása volt Magyarországon.

A projekt során feltérképeztük az aktuális jogi helyzetet és arról részletes elemzést publikáltunk. Az adatgyűjtés a jogi elemzés mellett online kérdőívek, személyes interjúk keretében valósult meg. A jogi elemzés eredményeit a Transz családjogi kérdezz-felelek című kiadványunkban publikáltuk.

Az empirikus kutatás elkészítésére összesen két lépésben került sor, külön időpontokban. Elsőként önkitöltős online kérdőíves felmérést végeztünk. A kutatás második lépéseként személyes, strukturált interjúkat készítettünk. Az eredményeket az alábbi kiadványban publikáljuk.

A TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon online verziója letölthető a képre kattintva.

Nyomtatott verzió az egyesülettől a szervezet@transvanilla.hu e-mail címen kérhető.

A jelentés hamarosan angol nyelven is elérhető lesz.

TransParenting jelentés borító

 

2014-ben végzett kutatásunk a transz embereket egészségügyben érő diszkriminációt dokumentálta Magyarországon. A jelentés elérhető az alábbi linkre kattintva: TransCare

 

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Mon, 15 May 2017 08:45:46 +0000
Transz családjogi kérdezz-felelek https://transvanilla.hu/letoltesek/transz-csaladjogi-kerdezz-felelek https://transvanilla.hu/letoltesek/transz-csaladjogi-kerdezz-felelek Transz családjogi kérdezz-felelek

TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon projektünk célja a a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon.

A projekt során feltérképeztük a transz emberek családjogi helyzetét Magyarországon és az elemzés eredményét az alábbi kiadványban publikáljuk.

A Transz családjogi kérdezz-felelek online verziója letölthető a képre kattintva.

Nyomtatott verzió az egyesülettől a szervezet@transvanilla.hu e-mail címen kérhető.

Transz családjogi kérdezz-felelek borito

 

A projekt keretében kutatást is végeztünk, melynek eredményeit az itt található kiadványban publikáltuk: TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Tue, 25 Apr 2017 07:22:13 +0000
Az internet feminista alapelvei https://transvanilla.hu/letoltesek/az-internet-feminista-alapelvei https://transvanilla.hu/letoltesek/az-internet-feminista-alapelvei

feminista alapelvek

Az internet feminista alapelvei - 2.0 verzió

Preambulum

A feminista internet arra törekszik, hogy több nő és queer ember - teljes sokféleségünkben -, élhessen jogaival, örömüket lelje és játsszon, valamint lebontsák a patriarchátust. Ez összegzi a különböző realitásainkat, kontextusainkat és sajátosságainkat. – magában foglalva az életkorokat, fogyatékosságokat, szexualitásokat, nemi identitásokat és kifejezéseket, szociálgazdasági helyzeteket, poltikai és vallási meggyőződéseket, etnikai származásokat és rasszi jegyeket. A következő fontos alapelvek elengedhetetlenek a feminista internet megvalósításához.

Hozzáférés

1. Hozzáférés az internethez

A feminista internet ott kezdődik, hogy egyre több nő és queer ember számára teszi lehetővé, hogy élvezzék az egyetemes, elfogadható, megfizethető, feltétlen, nyílt, jelentőségteljes és egyenlő hozzáférést az internethez.

2. Hozzáférés az információhoz

Mi támogatjuk és védjük a korlátlan információelérést a nők és a queer emberek számára, különösen a szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal, örömmel, biztonságos abortusszal, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel és LMBTQI problémákkal kapcsolatban. Beleértve a nyelvi, képességbeli, ismeretbeli és kontextusbeli sokféleséget.

3. A technológia használata

A nőknek és a queer embereknek joguk van kódolni, tervezni, alkalmazni és kritikusan, valamint fenntarthatóan használni az információ- és kommunikációtechnológiákat, visszakövetelni a technológiát, mint a kreativitás és élmények színterét, és ugyanakkor megkérdőjelezni a szexista és diszkrimináló kultúrákat minden területen.

Mozgalmak és nyilvános részvétel

4. Ellenállás

Az internet olyan tér, ahol a társadalmi normákat kibeszélik, előadják és megszabják, gyakran más a patriarchátus és a heteronormativitás által formált terek kiterjesztéseként. Harcunk a feminista internetért, része a folytonos ellenállásunknak más közösségi, személyes és köztes tereken.

5. Mozgalomépítés

Az internet egy átalakító politikai tér. Megkönnyíti az állampolgárság új formáit, képessé teszi az egyéneket saját maguk, nemük és szexualitásuk formálására, építésére és kifejezésére. Ebbe bele tartozik különböző területek összekapcsolása, a felelősségre vonhatóság és az átláthatóság követelése, és lehetőség teremtése fenntartható feminista mozgalom építésre.

6. Internet szabályozás

Hiszünk abban, hogy megkérdőjelezzük a patriarchális tereket és eljárásokat, melyek ellenőrzik az internet szabályozását, valamint több feminista és queer ember számára kell biztosítani helyet a döntéshozó asztaloknál. Demokratizálni szeretnénk az irányelv alkotást, valamint megosztani a globális és helyi hálózatok tulajdonjogát és az ottani erőviszonyokat.

Gazdaság

7. Alternatív gazdaságok

Elkötelezettek vagyunk a kapitalista logika kihívásával kapcsolatban, amely a technológiát egyre inkább a privatizáció, a profit és a vállalati ellenőrzés felé viszi. Azért dolgozunk, hogy a gazdasági erő új alternatív formáit alkossuk meg, amelyek olyan alapelveken alapszanak, mint az együttműködés, a szolidaritás, a közösségek, a környezeti fenntarthatóság és a nyitottság.

8. Szabadság és a nyílt forráskód

Elkötelezettek vagyunk a technológiai alkotás és kísérletezés terén, amely magában foglalja a digitális biztonságot és védelmet, valamint az ingyenes és nyílt forráskódú szoftverforrásokat (FLOSS), eszközöket és platformokat. A FLOSS használatával kapcsolatos ismereteket népszerűsíteni, terjeszteni és megosztani központi kérdés számunkra.

Kifejezés

9. A feminista beszéd felerősítése

Követeljük, hogy az internet ereje kiterjessze a nők elbeszéléseit és megélt realitásai. Szükség van ellenállásra az állammal, a vallásos jobboldallal és egyéb szélsőséges erőkkel szemben, amelyek kisajátítják az erkölcsi diskurzusokat, míg közben elhallgattatják a feminista hangokat és üldözik a nők emberi jogainak védelmezőit.

10. A kifejezés szabadsága

Óvjuk a szexuális kifejezés szabadságához való jogot, mint olyan szabadságot, amely nem kevésbé fontos, mint a politikai vagy vallási kifejezés. Erősen tiltakozunk az interneten a feminista és a queer kifejeződéseknek az állami és nem állami szervek általi ellenőrzése, felügyelete, szabályozása és korlátozása ellen, amely technológiai, jogi vagy erőszakbeli formában valósul meg. Úgy értelmezzük, hogy ez egy nagyobb állampolgári jogokat morális szempontból ellenőrző, cenzúrázó és hierarchizáló politikai projekt része.

11. Pornográfia és “káros tartalom”

Úgy értelmezzük, hogy az online pornográfiának az agencyhez, belegyezéshez, hatalomhoz és a munkához van köze. Elutasítjuk az egyszerű okozati összekapcsolást a pornográf tartalom fogyasztása és a nők elleni erőszak között. Ugyanígy elutasítjuk a női és a transznemű nemiség kifejezésének a “káros tartalom” gyűjtőfogalommal való felcímkézését. Támogatjuk a visszakövetelését és a megteremtését az alternatív erotikus tartalmaknak, amelyek ellenállnak a főáramú patriarchális megnyilvánulásoknak és a nők és queer emberek óhajait helyezik a középpontba.

Működés

12. Hozzájárulás

Felhívjuk a figyelmet, hogy szükség van egy etikai és politikai hozzájárulás kiépítésére a kultúra, a tervezés, a politikák és az internet platformok szolgáltatási feltételeinek területén. A női agency azon a képességen alapszik, hogy mennyire képesek tájékozott döntéseket hozni arról, hogy a nyilvános és magánéletük mely részleteit szeretnék megosztani online.

13. Adatvédelem és adatok

Támogatjuk a magánélethez való jogot és a teljes kontrollt a személyes adatok és információk felett, minden szinten. Elutasítunk az állam és a magántársaságok tevékenységeit, amelyek a profit és a az online viselkedés manipulálása érdekében használják fel az adatokat. Az ellenőrzés a patriarchátus történelmi eszköze, melyet a nők testének, beszédének és aktivitásának ellenőrzésre és tiltásra használnak. Egyenlő figyelmet szentelünk az egyének, a magánszektor, az állami és nem állami szervek megfigyelési szokásaira.

14. Memória

Jogunk van gyakorolni és megtartani az ellenőrzést az internetes személyes történelmünk és emlékezetünk felett. Ez magában foglalja a hozzáférést valamennyi személyes adatunkhoz és információnkhoz, magában foglalva az ellenőrzési jogát ezeknek az adatoknak, tudni, hogy kinek van ahhoz hozzáférése és milyen feltételek mellett, valamint annak a képességét, hogy azt örökre törölhessük.

15. Anonimitás

Megvédjük az anonimitás jogát és elutasítunk minden olyan tevékenységet, amely az online anonimitást korlátozza. Az anonimitás lehetővé teszi, hogy szabadon fejezzük ki magunk online, különösen akkor, amikor az a szexuális tabuk és a heteronormativitás ledöntésére, a nemi identitással való kísérletezésre, és a nők és queer emberek biztonságának lehetővé tételére irányul a diszkriminációval szemben.

16. Gyerekek és fiatalok

Felhívjuk a figyelmet a fiatal emberek hangjának és élményeinek a bevonására, a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos döntések meghozatalakor amikor az ő biztonságukról, védelmükről és információhoz való hozzáférésükről van szó. Felismerjük a gyerekek jogait az egészséges érzelmi és szexuális fejlődéshez, amely magában foglalja a magánélethez és hozzáféréshez való jogot a nemmel és szexualitással kapcsolatos pozitív információkhoz életük kritikus szakaszaiban.

17. Online erőszak

Felhívjuk az internet szereplőit, köztük az internet használóit, a szabályozások készítőit és a magánszektort is, hogy foglalkozzanak az online zaklatásra és a technológia által megjelenő erőszakra. A támadások, fenyegetések, megfélemlítések és rendfenntartási tevékenységek a nők és a queer emberek ellen valósak, károsak és riasztóak, valamint részei a nemi alapú erőszak tágabb kérdéskörének. Mindannyiunk közös felelőssége, hogy foglalkozzunk ezzel és véget vessünk neki.

http://feministinternet.net/en
https://www.apc.org/en/node/21883

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Mon, 17 Oct 2016 12:15:20 +0000
A nem jogi elismerése - Nemzetközi kitekintés 2015 https://transvanilla.hu/letoltesek/a-nem-jogi-elismerese-nemzetkozi-kitekintes-2015 https://transvanilla.hu/letoltesek/a-nem-jogi-elismerese-nemzetkozi-kitekintes-2015

Magyarországon nem- és névváltoztatás a hivatalos eljárás neve, melynek során elismeri az állam a transz emberek nemi identitását. Ezen kiadványunk nemzetközi kitekintés a nem jogi elismerésének nemzetközi gyakorlatáról és az ahhoz kapcsolódó emberi jogi normákról. A kiadvány a képre kattintva tölthető le.

A nem jogi elismerése - Nemzetközi kitekintés 2015

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Tue, 22 Dec 2015 10:26:53 +0000
ProTrans tapasztalatok 2015 https://transvanilla.hu/letoltesek/protrans-tapasztalatok-2015 https://transvanilla.hu/letoltesek/protrans-tapasztalatok-2015

"ProTrans – A Kelet-európai transznemű emberek erőszak elleni védelme" egy projekt, aminek célja a Kelet-európai transz személyek és közösségek hatásosabb erőszakkal és büntetlenséggel szembeni védelme. A projektről bővebben itt olvashatsz: ProTrans. A projekt első szakaszának magyarországi tapasztalatait gyűjtöttük össze ebbe a kiadványba, melyet a borítóra kattintva tölthetsz le.

ProTrans

A nemzetközi angol nyelvű kiadvány az alábbi linken tölthető le a Transgender Europe weboldaláról: ProTrans Project Report

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Thu, 05 Nov 2015 13:04:48 +0000
Média útmutató https://transvanilla.hu/letoltesek/media https://transvanilla.hu/letoltesek/media

Kiadványunkkal segíteni szeretnénk nyújtani azoknak az újságíróknak, akik transz témájú anyagokat írnak vagy szerkesztenek. Az útmutató letölthető a képre kattintva és ha egy transz témájú anyag megírása vagy szerkesztése során konkrét kérdéssel szeretnél hozzánk fordulni, írj a szervezet@transvanilla.hu címre, vagy keresd fel a transvanilla.hu oldalt!

média guide

Ha tágabb értelemben írsz a témáról, érdemes lehet megnézned a Magyar LMBT Szövetség kiadványát: Kérdőjelek helyett – LMBTQI kisokos a médiának, a következő címen: lmbtszovetseg.hu/mediasarok

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Sat, 09 May 2015 11:14:03 +0000
Transcare - Documentation of discrimination in the field of health of trans* people in Hungary https://transvanilla.hu/letoltesek/transcare-report https://transvanilla.hu/letoltesek/transcare-report

Trans care report cover

Data collection was implemented through a questionnaire and personal interviews in the first phase of the project. The findings we have published in this report and in the second phase of the project the objective of the fact-based advocacy was to increase public awareness of policy/decision makers responsibility to provide appropriate ad-hoc and long-term improvements.

About the research(in Hungarian): TransCare

Download the online version of the report (PDF|1,8MB)

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Thu, 09 Apr 2015 08:37:54 +0000
TransCare - A transz* embereket egészségügyben érő diszkrimináció dokumentálása Magyarországon https://transvanilla.hu/letoltesek/transcare-jelentes https://transvanilla.hu/letoltesek/transcare-jelentes

TransCare kutatási zárójelentés

2014. januárjától decemberig zajlott projektünk  első szakaszában adatgyűjtés valósult meg online és papír alapú kérdőívek illetve személyes interjúk formájában. A kutatás eredményét ebben a jelentésben publikáltuk és a második szakaszban a tényekre alapozva hívtuk fel az érintett döntéshozók és szakemberek figyelmét felelősségükre abban, hogy megfelelő rövid és hosszú távú módosításokat eszközöljenek annak érdekében, hogy a transz* emberek számára elérhetőbbek és megfelelő minőségűek legyenek a nekik szükséges egészségügyi szolgáltatások.

A kutatásról: TransCare

A kiadvány online verziójának letöltése (PDF|1,71MB)

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Mon, 24 Nov 2014 00:00:00 +0000
ProTrans szórólap https://transvanilla.hu/letoltesek/protrans-szorolap https://transvanilla.hu/letoltesek/protrans-szorolap

ProTrans projektünk szóróanyaga tájékoztatást nyújt a projektben végzett tevékenységünkről és röviden tájékoztatást nyújt a projekthez kapcsolódó alapvető fogalmakról, információkról.

Írd meg nekünk hogyan tetszett, miben segített, hogyan tudod használni! Minden visszajelzésnek örülünk és köszönjük!

Itt letöltheted a szórólap online verzióját.

protrans logo

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Letöltések Fri, 31 Oct 2014 12:34:12 +0000