Transvanilla Transznemű Egyesület

Álláspontunk a BNO 10-ik verziójának felülvizsgálatával kapcsolatban

Pin It

transz depatologizáció

A Betegségek Nemzetközi Osztályozásának a 11. revíziója kapcsán, vannak szekciók melyek a transzneműek egészségügyi ellátását érintik. Szervezetünk a Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transz- és Interszex Szervezet európai régiójával (ILGA-Europe), a Transgender Europe-pal (TGEU) együtt folyamatosan kiemelt figyelemmel kíséri ezt az átdolgozási folyamatot.

 A jelenlegi BNO a transz identitásokra az 5-ik fejezetben "A mentális és viselkedészavarok" főcsoportban "A nemi hovatartozás zavarai" alcsoportban hivatkozik két alszekcióban: ‘F64 A nemi identitás zavara’ és ‘F65 A szexuális preferencia rendellenességei’.

Ezek a meghatározások biztosítanak lehetőséget a szükséges orvosi és jogi igények érvényesítésére. Egyértelműen látjuk, hogy orvosi kezelésre szükség van nagyon sok transz személy esetében, ennek ellenére nem hisszük, hogy helyes egy személy nemi identitását alapból patologizálni, mivel ez semmiképp nem a legmegfelelőbb orvosi ellátás. Ezzel szemben a patologizálásnak nagyon negatív hatása van sok transz személy közérzetére és mentális egészségére és ez egyértelműen hatással van az életben való függetlenségük elérésére.

2013-ban október 19-én van a Nemzetközi akciónap a transz depatológizációért. Az idei kampány szlogenje: “Stop Pathologizing Gender Diversity in Childhood”.

A kampány keretén belül a Transvanilla Transznemű Egyesület beszélgetést szervez.
A beszélgetés témája: Gyermek- és serdülőkori nemi identitászavar.
Meghívott vendég: Farkas Luca, a Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház klinikai szakpszichológusa.

Az alábbiakban közöljük a Transgender Europe európai transz ernyőszervezet és a Transvanilla Transznemű Egyesület részletes álláfoglalását a revízióval kapcsolatban.

A TGEU és a Transvanilla Transznemű Egyesület álláspontja a BNO 10-ik verziójának felülvizsgálatával kapcsolatban

BEVEZETŐ

A BNO 10-ik változatában a transz* emberek 1 specifikus eseteinek tárgyalása az F főcsoportba került. (mentális rendellenességek)
A transz-identitások BNO-kódok széles skáláját teszik ki, mint a Transz-szexualizmus (F64.00), Kettős-szerepű transzvesztitizmus (F64.10), Gyermekkori nemi identitászavar (F64.20), A nemi identitás egyéb zavara (F64.80), Nem-meghatározott nemi identitászavar (F64.90), Fetisisztikus transzvesztitizmus (F65.10), A szexuális érés zavara (F66.00), Ego-disztóniás szexuális orientáció (F66.10), A szexuális kapcsolat zavara (F66.20), Egyéb pszichoszexuális fejlődészavar (F66.80) és Nem-meghatározott pszichoszexuális fejlődészavar (F66.90).2
Egy az Európa Parlament által 2012-ben publikált tanulmány, az „Az EU LMBT Útiterve az Egyenlőséghez” szerint 3 az „LMBTI személyek egy sor problémával szembesülnek [az egészségügyi ellátás során] […] Összesítve stigmatizációval és diszkriminációval szembesülnek az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés során, és nagyobb eséllyel szenvednek mentális és testi egészségügyi problémákkal az egészségügyi ellátáshoz való sikertelen hozzájutás miatt.”
Ezen diagnózisokat emberi jogi aktivisták is kritizálták, mert stigmatizálják és tevékenyen a társadalmi kiszolgáltatottság felé szorítják a transz* személyeket. Ezen diagnózisok a mentális jólét hozzáadott értéke nélküli „kapuőrök”, ezekhez kötik a beavatkozások finanszírozását. A „mentális betegség” címke a megerősíti pszicho-patológiás stigmát, valószínűbbé téve az előítéleteket és a diszkriminációt, a transz*személyeket még védtelenebbé téve a társadalmi és jogi marginalizációval és kirekesztettséggel szemben. A jelenlegi pszichiátriai diagnózisok így fokozzák az egyén lelki és testi jólétét fenyegető veszélyeket. Egy németországi kvantitatív tanulmányban a megkérdezett transz személyek 63%-a érezte úgy, hogy a „Nemi identitászavar” diagnózisa jelentős feszültség forrása számukra 4. A „Stop Trans Pathologization- STP 2012” nemzetközi kampány a „nemi diszfória” és a „nemi identitászavarok” 5 kategóriájának eltörléséért küzd. A World Professional Association for Transgender Health – WPATH szintén küzd a nemi variancia pszichopatologizációjának megszűntetéséért, és sürgeti a „kormányzati és egészségügyi szakmai szervezeteket, hogy vizsgálják felül az irányelveiket és gyakorlataikat a nemi variáns embereket érintő stigmák megszűntetéséért.” 6
A legjelentősebb szekciók az F64, F65 és az F66 ez ügyben.

A TGEU és a Transvanilla javaslata

A lentebb körvonalazott javaslat egyrészt célul tűzi ki, hogy minden transz személy, akinek szüksége van rá illetve keresi a lehetőséget erre, részesüljön a megfelelő transz-specifikus egészségügyi ellátásban. Másrészt a TGEU célja a nem-normatív nemi identitásúak problematikus patologizációjának általános minimalizálása. A TGEU javaslata biztosítani hivatott a transz identitáshoz kapcsolódó ellátás teljes körű megközelítését, amely a jelenlegi diagnózis-rendszerben hibásan működik.

A Transgender Europe és a Transvanilla

1. javasolja a transz-identitáshoz kötött diagnózisok teljes eltávolítását a BNO-ból, úgymint: Transz-szexualizmus (F64.00), Kettős-szerepű transzvesztitizmus (F64.10), Gyermekkori nemi identitászavar (F64.20), A nemi identitás egyéb zavara (F64.80), Nem-meghatározott nemi identitászavar (F64.90), Fetisisztikus transzvesztitizmus (F65.10), A szexuális érés zavara (F66.00), Ego-disztóniás szexuális orientáció (F66.10), A szexuális kapcsolat zavara (F66.20), Egyéb pszichoszexuális fejlődészavar (F66.80) és Nemmeghatározott pszichoszexuális fejlődészavar (F66.90).
2. javasolja egy teljesen különálló fejezet létrehozását a nemi eltérésnek, ami egyetlen diagnózist tartalmaz, a „Nemi eltérés gyermek- és felnőttkorban” nevűt.
3. nem látja értelmét a „Gyermekkori nemi identitászavar” diagnózisnak a BNO 11-es verziójában. A pre-pubertás gyermekek pszichoterápiáját és tanácsadását megfelelő mértékben lefedi a XXI. fejezet (Z), a „Az egészségi állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők” is.

A „Nemi eltérés gyermek- és felnőttkorban” diagnózis fő aspektusai

Minden diagnózis és kezelés csak a tanácsot vagy ellátást kereső személy teljes és informált hozzájárulásával történhet.

A TGEU és a Transvanilla szerint a diagnózis alapuljon a következő kritériumokon:

  • A személy kívánsága, hogy az általa kívánt nemnek megfelelően bánjanak (az életvitelés elfogadás szempontjából); vagy
  • a személy igénye vagy szüksége hogy rendelkezzen a nemi identitásának megfelelőelsődleges és másodlagos nemi jellegekkel vagy ne rendelkezzen a nemi identitásának nemmegfelelő elsődleges és másodlagos nemi jellegekkel; vagy
  • az ellenérzés vagy diszkomfort elsődleges és/vagy másodlagos nemi jellegeivel kapcsolatban, vagy igény, hogy megszabaduljon néhány vagy az összes elsődleges és/vagy másodlagos nemi jellegeitől, mert ezek konfliktusban állnak a személy nemi identitásával.

A TGEU kiemeli, hogy minden kritériumot egyedileg kell számításba venni egy adott transz személy esetében, nem pedig mechanikusan alkalmazni a kritériumokat. 
A TGEU a nemi megjelenés és nemi identitás variációit a sokszínű társadalom jelentős részének tekinti. A „Nemi eltérés gyermek- és felnőttkorban” diagnózisa nem állapítható meg kizárólag a nem szokványos nemi megjelenésre vagy identitásra alapozva.

A differenciáldiagnózishoz kapcsolódó kapcsolódó ügyek

Az olyan kategóriák differenciáldiagnózisa, mint a „skizofrénia” vagy a „delúziv zavar”, amelyek járhatnak azzal a téveszmével, hogy az illető másik nemhez tartozik, szükségtelen ez esetben, mert csak a pszichiáterek „kapuőr” szerepét erősíti. Az olyan diagnózisok esetében, mint a „Testi diszmorfiás zavar” vagy a „Testi integritási identitászavar”, amelyek a BNO 11-es változatában kerülnek bevezetésre, a TGEU nem látja értelmét a differenciáldiagnózisnak, mert egyrészt ezek a zavarok nagyon ritkák, másrészt nincs hozzáadott értékük a „Nemi eltérés gyermek- és felnőttkorban”
megállapításában.

A „Nemi eltérés gyermek- és felnőttkorban” gyermekkori kezelése

Jelenleg a „Gyermekkori nemi identitászavar” (F64.20) BNO 10-es diagnózist használják a pubertás előtt álló, nemileg nonkomform gyermekekre. Ez kizárja a hormonok, hormongátlók alkalmazását és szintén kizárja a sebészeti beavatkozások lehetőségét. A gyermekek klinikai igényei ebben a korban tipikusan a pszichoszociális tanácsadás és a pszichoterápia területére esnek, amit jelenleg is lefed a BNO XXI. fejezete (Z), „Az egészségi állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők.”
A jelenlegi diagnózis inkább mentális rendellenességgel élőként jelöli meg ezen gyermekeket, ami szükségtelen stigmákhoz és diszkriminációhoz vezet, és társadalmi kirekesztettséget okoz. Így a TGEU a diagnózis jövőbeli teljes eltörlését javasolja.
Mindemellett ez nem gátolhatja a nemi kifejezésük és/vagy identitásukkal kapcsolatos tanácsadást igénylő gyermekeket, hogy a megfelelő ellátáshoz hozzájuthassanak.

1. A transz* személyek kifejezés ahogy TGEU alkalmazza, magában foglalja azokat, akik nemi identitása eltér a születéskor meghatározott nemüktől és azokat, akik a nemi identitásukat másképp kívánják kifejezni, mint ahogy azt a születési nemük sugallná. Ez magában foglalja azokat, akik úgy érzik, hogy muszáj – vagy azokat, akik jobb szeretnék – úgy megjeleníteni magukat, ami konfliktusban áll a születéskor meghatározott nemükkel kapcsolatos társadalmi elvárásokkal, akár nyelvhasználatban, öltözködésben, kiegészítőkben, kozmetikai szempontokból vagy testmódosításban. Ez a definíció magában foglalja többek sok más között a transz-szexuális és transznemű személyeket, transzvesztitákat, cross-dressereket, nemteleneket, közöttes neműeket, multidzsendereket és genderquereket személyeket, emellett az interszexuális és dzsender variáns személyeket, akik kapcsolatban állnak ezen definíciókkal vagy magukénak érzik ezeket.
2. Svédország, Norvégia és Finnország 2009. január 1-én eltörölte a BNO 10 nemzeti verziójukból a Kettős-szerepű transzvesztitizmust (F64.10), a Fetisizmust (F65.00), a Fetisisztikus transzvesztitizmust (F65.10) és A szexuális preferencia multiplex (többszörös) zavarát (F65.60). Svédország a Gyermekkori nemi identitászavart (F64.20) is eltörölte.
3. European Parliament Directorate General for Internal Policies Policy Department C:
Citizens' Rights and Constitutional Affairs Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Towards an EU Roadmap for Equality on Grounds of Sexual Orientation and Gender
Identity,2012 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?file=78131&languageDocument=EN
4. LesMigras 2012 “…nicht so greifbar und doch real” quantitative und qualitiative Studie zu Gewalt und (Mehrfach-) Diskrimierungserfahrungen von lesbischen bisexuellen Frauen und Trans* in Deutschland. www.lesmigras.de/ergebnisse.html
5. Stop Trans Pathologization - STP 2012 http://www.stp2012.info/old/en
6. WPATH De-Psychopatholisation Statement (2010)
http://www.wpath.org/announcements_detail.cfm?pk_announcement=17
7. Ld. Schlumpf v Svájc,ECHR beadvány No 29002/06 (2009)

Transz kisokos

Transz Kisokos címlap

 

Adó 1 százalék felajánlás

Facebook

Partnereink, támogatóink

Tagjai vagyunk: TGEU, ILGA, ILGA-EUROPE

expodom

Látható transzok

látható transzok blog

Ez a weboldal a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. Adatvédelem és Felhasználási feltételek